Rostlinná buňka - buněčná stěna, membránové organely (struktura, funkce). Transportní mechanismy. Fotosyntéza. Regulace využití světelné energie. Tvorba ATP. Benson-Calvinův cyklus. C3, C4, CAM rostliny. Fotorespirace. Transport látek v chloroplastech. Metabolismus monosacharidů. Metabolismus zásobních cukrů. Metabolismus strukturálních cukrů. Stavba buněčné stěny. Metabolismus rostlinných lipidů. Základní metabolismus dusíku. Fixace dusíku. Nitrátový metabolismus. Asimilace NH3. Metabolismus aminokyselin. Příjem a metabolismus sulfátů. Metabolismus fenolických sloučenin. Metabolismus izoprenoidů. Senescence a programovaná buněčná smrt. Rostlinná patologie. Rostlinná buněčná biotechnologie.
Hodnocení:
Počet hodnotících: 0
Počet zobrazení: 1002
Webcasty
Video záznamy stylizovaných přednášek
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 1
Rostlinná buňka, lokalizace metabolických drah
Počet položek: 1
Některé položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
STAG
odkaz do studijní agendy
Přednáška 2
Fotosyntéza – světelná fáze
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 3
Fotosyntéza – temnostní fáze
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 4
Metabolismus sacharidů u rostlin
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 5
Buněčná stěna, struktura a biosyntéza
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 6
Metabolismus lipidů u rostlin
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 7
Fixace dusíku a asimilace nitrátů
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 8
Asimilace sulfátů
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 9
Biosyntéza aminokyselin, zásobní a speciální proteiny u rostlin
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 10
Obranné mechanismy rostlin I
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 11
Obranné mechanismy rostlin II
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 12
Úloha reaktivních forem kyslíku a dusíku v obranných mechanismech rostlin
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům