Rostlinná buňka - buněčná stěna, membránové organely (struktura, funkce). Transportní mechanismy. Fotosyntéza. Regulace využití světelné energie. Tvorba ATP. Benson-Calvinův cyklus. C3, C4, CAM rostliny. Fotorespirace. Transport látek v chloroplastech. Metabolismus monosacharidů. Metabolismus zásobních cukrů. Metabolismus strukturálních cukrů. Stavba buněčné stěny. Metabolismus rostlinných lipidů. Základní metabolismus dusíku. Fixace dusíku. Nitrátový metabolismus. Asimilace NH3. Metabolismus aminokyselin. Příjem a metabolismus sulfátů. Metabolismus fenolických sloučenin. Metabolismus izoprenoidů. Senescence a programovaná buněčná smrt. Rostlinná patologie. Rostlinná buněčná biotechnologie.
Evaluation:
Evaluation count: 0
View count: 1202
Webcasty
Video záznamy stylizovaných přednášek
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 1
Rostlinná buňka, lokalizace metabolických drah
Number of items: 1
Some content is accessible only to
authorized users
STAG
odkaz do studijní agendy
Přednáška 2
Fotosyntéza – světelná fáze
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 3
Fotosyntéza – temnostní fáze
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 4
Metabolismus sacharidů u rostlin
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 5
Buněčná stěna, struktura a biosyntéza
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 6
Metabolismus lipidů u rostlin
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 7
Fixace dusíku a asimilace nitrátů
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 8
Asimilace sulfátů
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 9
Biosyntéza aminokyselin, zásobní a speciální proteiny u rostlin
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 10
Obranné mechanismy rostlin I
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 11
Obranné mechanismy rostlin II
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 12
Úloha reaktivních forem kyslíku a dusíku v obranných mechanismech rostlin
Content is accesible only to
authorized users