Metabolická diverzita. Autotrofní, heterotrofní, chemotrofní, fototrofní aj. organismy. Role kyslíku v metabolismu. Aerobní, anaerobní, obligatorně aerobní a anaerobní organismy, fakultativně anaerobní organismy aj. Anabolismus a katabolismus. Termodynamika biologických systémů. Funkce enzymů při organizaci katabolických a anabolických cest. Metabolismus a jeho regulace. Amfibolické meziprodukty. Cyklus adenosintrifosfátu. Úloha nikotinamidových koenzymů při anabolických a katabolických pochodech. Experimentální metody studia metabolických drah. Metabolismus sacharidů. Metabolismus lipidů. Metabolismus proteinů. Metabolismus nukleotidů. Typy signálních molekul a mezibuněčných signalizací u eukaryot. Metabolismus hormonů a základní experimentální metody při studiu jejich účinku. Mechanismy přenosu signálu zprostředkované povrchovými receptory. Heterotrimerní transdukční G-proteiny a jejich funkce. Celistvost (integrace) metabolismu a jednosměrnost metabolických cest.
Hodnocení:
Počet hodnotících: 0
Počet zobrazení: 255
Webcasty
Video záznamy stylizovaných přednášek
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 1
Biosyntéza nukleotidů
Počet položek: 1
Některé položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
STAG
Odkaz do studijní agendy školy
Přednáška 2
Biosyntéza aminokyselin
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 3
Energetický metabolismus
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 4
Enzymy – biokatalyzátory
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 5
Metabolismus glukosy, glykolýza, glukoneogeneze
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 6
Regulace glykolýzy a glukoneogeneze
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 7
Metabolismus glykogenu
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 8
Mechanismy enzymové katalýzy
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 9
Obrat proteinů a metabolismus aminokyselin
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 10
Oxidativní fosforylace
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 11
Membránové kanály a pumpy
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 12
Savčí energetický metabolismus
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům