Znalosti: informace o přípravcích na OR a procesu registrace pesticidů, o základech fytofarmacie, fytofarmakologie, toxikologie a ekotoxikologie, mechanizačních prostředcích na OR a strojích na ošetřování rostlin během vegetace. Dovednosti: odborná způsobilost pro práci s pesticidy, stanovení vhodného způsobu ošetření pro konkrétní plodiny a stanoviště, dávky postřikovací kapaliny, testování postřikovačů a moření osiv
Hodnocení:
Počet hodnotících: 0
Počet zobrazení: 578
Webcasty
Video záznamy stylizovaných přednášek
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 1
Dělení a klasifikace pesticidů, biocidy, GMO
Počet položek: 1
Některé položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Odkaz
odkaz do studijní agendy
Přednáška 2
Vznik nového přípravku na ochranu rostlin
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 3
Základy toxikologie, klasifikace a označování
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 4
Posuzování vlivu na životní prostředí
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 5
Rezistence škodlivých organizmů vůči účinným látkám
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 6
Mechanizační prostředky pro ochranu rostlin
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 7
Stroje pro polní aplikaci pesticidů
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 8
Vznik kapkového spektra a teorie postřiku
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 9
Samojízdné postřikovače
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 10
Využití počítačů v aplikaci a GPS
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům