Znalosti: informace o přípravcích na OR a procesu registrace pesticidů, o základech fytofarmacie, fytofarmakologie, toxikologie a ekotoxikologie, mechanizačních prostředcích na OR a strojích na ošetřování rostlin během vegetace. Dovednosti: odborná způsobilost pro práci s pesticidy, stanovení vhodného způsobu ošetření pro konkrétní plodiny a stanoviště, dávky postřikovací kapaliny, testování postřikovačů a moření osiv
Evaluation:
Evaluation count: 0
View count: 691
Webcasty
Video záznamy stylizovaných přednášek
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 1
Dělení a klasifikace pesticidů, biocidy, GMO
Number of items: 1
Some content is accessible only to
authorized users
Odkaz
odkaz do studijní agendy
Přednáška 2
Vznik nového přípravku na ochranu rostlin
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 3
Základy toxikologie, klasifikace a označování
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 4
Posuzování vlivu na životní prostředí
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 5
Rezistence škodlivých organizmů vůči účinným látkám
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 6
Mechanizační prostředky pro ochranu rostlin
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 7
Stroje pro polní aplikaci pesticidů
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 8
Vznik kapkového spektra a teorie postřiku
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 9
Samojízdné postřikovače
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 10
Využití počítačů v aplikaci a GPS
Content is accesible only to
authorized users