Ve cvičeních bude důraz kladen na praktické dovednosti studentů - přípravu biologických vzorků; práci s různými typy mikroskopů; aplikace analýzy obrazu v mikroskopii - práce se softwary ImageJ (Fuji), Cell (Olympus), Imaris (Bitplane) - jejich praktické využití v úkolech z morfologie a cytologie rostlin, fytopatologie.
Cvičení 1
Nepřímá dvojstupňová imunodetekce buněk kořenových meristémů bobu (Vicia faba) – první část
Content is accesible only to
authorized users
Cvičení 2
Nepřímá dvojstupňová imunodetekce buněk kořenových meristémů bobu (Vicia faba) – druhá část
Content is accesible only to
authorized users
Cvičení 3
Značení membránových organel v živých buňkách semenáčků Arabidopsis thaliana pomocí vybraných cytotrackerů
Content is accesible only to
authorized users
Cvičení 4
Barvení chromatinu laktopropionovým orceinem u kořenových meristémů bobu (Vicia faba)
Content is accesible only to
authorized users
Cvičení 5
Fixace, zalévání a řezání vzorků pro světelnou mikroskopii
Content is accesible only to
authorized users
Cvičení 6
Mikroreliéfová metoda
Content is accesible only to
authorized users
Cvičení 7
Barvení mikroorganismů pro světelnou mikroskopii
Content is accesible only to
authorized users
Cvičení 8
Barvení mikroorganismů pro světelnou mikroskopii
Content is accesible only to
authorized users
Cvičení 9
Dvoustupňová imunohistochemická lokalizace proteinů se sekundární protilátkou značenou zlatem s amplifikací stříbrem
Content is accesible only to
authorized users
Cvičení 10
Histochemická lokalizace reaktivních forem kyslíku a DNA s využitím fluorochromů a konfokální mikroskopie
Content is accesible only to
authorized users
Cvičení 11
Fluorescenční in situ hybridizace (FISH) rDNA na metafázních chromozomech čočky kuchyňské (Lens culinaris Medik.)
Content is accesible only to
authorized users
Cvičení 12
Stanovení životnosti mikrospor pomocí fluorescein diacetátu (FDA) a 2,3,5 trifenyl-tetrazolium chlorid (TTC) u zástupců r. Cucurbita
Content is accesible only to
authorized users
Cvičení 13
Barvení chromatinu kořenových meristémů čočky (Lens culinaris Medik.) Schiffovým reagens
Content is accesible only to
authorized users
Cvičení 14
Diferenciální barvení chromatinu kořenových špiček čočky (Lens culinaris Medik.) metodou G-banding
Content is accesible only to
authorized users