1. Úvod, původci chorob, průběh infekce, mechanismy rezistence rostlin 2. Významné osobnosti fytopatologie, choroby rostlin významné pro historii lidstva, trendy současného fytopatologického výzkumu ve světě 3. Interakce hostitel-patogen, mechanismy patogenity, mechanismy rezistence rostlin 4. Rozpoznání patogenu hostitelem, oxidační stres, signalizace ROS a RNS 5. Fytohormony, další signální a obranné látky. Indukovaná rezistence u rostlin (LAR, SAR, ISR, SIR, MIR) 6. Indukovaná rezistence historie výzkumu a využití v ochraně rostlin 7. Chemická ochrana rostlin preparáty, účinné látky, změny citlivosti v populacích houbových patogenů vůči fungicidům. Biologická ochrana - vliv aplikace živých organismů nebo jejich produktů na rezistenci rostlin vůči patogenům. Integrovaná ochrana plodin. 8. Symptomy chorob, patologická anatomie a cytologie rostlin 9. Fytopatometrie. Hodnocení četnosti výskytu choroby. Epidemiologie vliv podmínek prostředí na výskyt patogenů, meteorologie, předpovědní modely, dálkový průzkum Země. 10. Fenotypové a molekulární metody studia patogenní variability v populacích patogenů. Molekulární markery náchylnosti a rezistence, využití ve šlechtění. 11. Případová studie: Peronosporales "downy mildews" 12. Případová studie: Erysiphales "powdery mildews"
Evaluation:
Evaluation count: 1
View count: 466
Webcasty a hry
Video záznamy přednášek a logické hry
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 1
Vymezení vědního oboru, definice choroby, přehled původců chorob
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 2
Choroby rostlin významné pro historii lidstva, významné osobnosti fytopatologie, trendy současného fytopatologického výzkumu ve světě
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 3
Mechanismy rezistence rostlin
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 4
Elicitory, strategie patogenů, RNOS
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 5
Fytohormony, obranné látky, indukovaná rezistence
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 6
Využití indukované rezistence v ochraně rostlin
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 7
Metody ochrany rostlin; Integrovaná ochrana rostlin
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 8
Patologická cytologie a anatomie rostlin
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 9
Fytopatometrie
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 10
Fenotypové, molekulární a proteinové metody studia patogenní variability v populacích patogenů
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 11
Padlí – houby řádu Erysiphales
Content is accesible only to
authorized users