Předmět seznámí studenty se stavbou organismu vyšších rostlin od buněčné úrovně až po úroveň celého organismu. Student získá znalosti o stavbě rostlinného organismu na úrovni buněčných součástí, buněk, pletiv a orgánů, jejich ontogenetickém vývoji a vzájemné v celistvé rostlinně. V praktických cvičeních nabude tyto dovednosti: příprava preparátů pro mikroskopická pozorování, práce se světelným mikroskopem, zaznamenávání pozorování formou protokolů a jejich hodnocení, prezentace získaných výsledků.
Evaluation:
Evaluation count: 1
View count: 494
Webcasty
Video záznamy stylizovaných přednášek
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 1
Rostlinná buňka I
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 2
Rostlinná buňka II
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 3
Nauka o pletivech I
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 4
Nauka o pletivech II
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 5
Nauka o pletivech III
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 6
Kořen - radix
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 7
Stonek - cauloma
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 8
List - fylom
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 9
Květ (flos); Květenství (inflorescentia)
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 10
Plody - klasifikace
Content is accesible only to
authorized users