Seznamuje studenta se stavbou rostlinného organismu od úrovně buněčné až po celý organismus. Student získá znalosti o struktuře buňky a pletiv, anatomické stavbě orgánů a jejich vzájemných interakcích v rámci celistvého rostlinného organismu, včetně pohlavního a nepohlavního rozmnožování. V praktických cvičeních nabude student tyto dovednosti: příprava preparátů pro mikroskopická pozorování, práce se světelným mikroskopem, dokumentace mikroskopických pozorování formou protokolu a jejich hodnocení, prezentace získaných výsledků.
Hodnocení:
Počet hodnotících: 0
Počet zobrazení: 260
Webcasty
Video záznamy stylizovaných přednášek
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 1
Látkové složení organismů. Rostlinná buňka I
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 2
Rostlinná buňka II
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 3
Nauka o pletivech I
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 4
Nauka o pletivech II
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 5
Kořen
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 6
Stonek
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 7
Listy
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 8
Květ a květenství I
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 9
Květ a květenství II, Plody I
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 10
Plody II
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům