Cílem předmětu je seznámit studenty s fyziologickými procesy rostlin ve stresu a v půběhu choroby. Na základě vysvětlení kaskády signálních dějů mezi buňkami a pletivy bude popsána systémová a lokální odpověď rostlin na stres a patogeny. Bude vysvětlena patogeneze a infekční cyklus včetně faktorů ovlivňujícícch rozvoj chorob rostlin. Demonstrovány budou základní symptomy a anatomické a morfologické změny nemocných rostlin. Budou charakterizovány obranné systémy rostlin strukturální a biochemické, včetně genetických základů vztahu rostlina -patogen. Budou vysvětleny reakce rostlin na infekční agens - rezistence, tolerance, senzitivita aj. Využití poznatků patologické fyziologie rostlin bude orientováno na zásady ochrany proti chorobám v zemědělství.
Evaluation:
Evaluation count: 1
View count: 426
Webcasty
Video záznamy stylizovaných přednášek
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 1
Úvod do patologické fyziologie rostlin
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 2
Klasifikace chorob a jejich původci
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 3
Signály a chemická obrana rostlin
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 4
Fyziologické procesy nemocné rostliny
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 5
Šíření, růst a životní cykly patogenů
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 6
Vztahy mezi rostlinou a patogenem
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 7
Patologické strukturální změny
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 8
Genetika rezistence a virulence
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 9
Patometrie a epidemiologie
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 10
Integrovaná ochrana rostlin
Content is accesible only to
authorized users