Regulace na úrovni buňky a mezibuněčné komunikace. Typy signálních molekul a mezibuněčných signalizací u eukaryot. Metabolismus hormonů a základní experimentální metody při studiu jejich účinku. Mechanismy přenosu signálu zprostředkované povrchovými receptory. Heterotrimerní transdukční G-proteiny a jejich funkce. Super-rodina GTPas a jejich buněčné funkce. Receptorové tyrosin-specifické kinasy (RTK) a MAP kinasová signální dráha. Signalizace zprostředkovaná intracelulárními receptory, mechanismus účinku steroidních a thyreoidálních hormonů. Další signální dráhy, guanylylcyklasy a NO synthasa. Konvergence, divergence a crosstalk různých signálních drah. Adaptace cílových buněk, desensitizace receptorů. Receptorové nemoci, choroby spojené s poruchami přenosu signálu. Interakce různých hormonů při regulaci komplexních fyziologických dějů.
Evaluation:
Evaluation count: 3
View count: 552
Webcasty
Video záznamy stylizovaných přednášek
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 1
Asimilace minerální výživy
Number of items: 1
Some content is accessible only to
authorized users
STAG
Odkaz do informačního systému
Přednáška 2
Metabolická dráha uhlíkatých sloučenin fotosyntézy. Calvin – Bensonův cyklus.
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 3
Centrální metabolické děje. Citrátový cyklus.
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 4
Lipidový metabolismus
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 5
Metabolická teorie biologie
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 6
Přenos signálů - buněčné receptory II
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 7
Přenos signálů - buněčné receptory I
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 8
Respirace. Glykolýza a pentosafosfátová dráha.
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 9
Přehled regulační strategie organismů.
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 10
Sekundární metabolity a obrana rostlin.
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 11
Světelná fáze fotosyntézy.
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 12
Transport rozpuštěných látek v rostlinných buněčných tekutinách.
Content is accesible only to
authorized users