Student získá informace o přípravcích na OR a procesu registrace pesticidů, o základech fytofarmacie, fytofarmakologie, toxikologie a ekotoxikologie, mechanizačních prostředcích na OR a strojích na ošetřování rostlin během vegetace. Osvojí si dovednosti z oblasti odborné způsobilosti pro práci s pesticidy, stanovení vhodného způsobu ošetření pro konkrétní plodiny a stanoviště, dávky postřikovací kapaliny, testování postřikovačů a moření osiv.
Evaluation:
Evaluation count: 0
View count: 547
Cvičení 1
Účinné látky jako základní složky přípravků na ochranu rostlin
Content is accesible only to
authorized users
Cvičení 2
Testování účinnosti přípravků na ochranu rostlin – založení pokusu
Content is accesible only to
authorized users
Cvičení 3
Testování účinnosti přípravků na ochranu rostlin - hodnocení účinnosti
Content is accesible only to
authorized users
Cvičení 4
Přenesení výsledku hodnocení do návrhu etikety přípravku
Content is accesible only to
authorized users
Cvičení 5
Informace o výskytu nebo možném vývoji rezistence a antirezistentní opatření
Content is accesible only to
authorized users
Cvičení 6
Nomogram, schéma, výkonnostní parametry
Content is accesible only to
authorized users
Cvičení 7
Trysky
Content is accesible only to
authorized users
Cvičení 8
Měření velikosti kapek mikroskopickou metodou
Content is accesible only to
authorized users
Cvičení 9
Rosiče – výpočet základních parametrů
Content is accesible only to
authorized users
Cvičení 10
Kontrolní testování postřikovačů
Content is accesible only to
authorized users