Znalosti: nejdůležitější choroby hlavních druhů ovocných dřevin, zeleniny a okrasných rostlin plodin, nejvýznamnější patogeny a jejich vývojové cykly,základní metody ochrany rostlin. Dovednosti: identifikace a determinace patogenů, výběr vhodné metody ochrany na základě vyhodnocení dané situace, využití stávajících a zavádění nových metod ochrany rostlin. Kompetence: samostaně rozhodovat o nezbytnosti ochranného zásahu a výběru přiměřené vhodné metody, nést zodpovědnost za ochranná opatření,řídit a podílet se na odborném rozvoji jednotlivců i skupin.
Cvičení 1
Detekce rostlinných virů pomocí RT-PCR
Content is accesible only to
authorized users
Cvičení 2
Hodnocení stupně napadení rostlin pomocí programu Assess2.0
Content is accesible only to
authorized users
Cvičení 3
Diagnostika bakteriálních patogenů
Content is accesible only to
authorized users
Cvičení 4
Izolace a kultivace houbových patogenů
Content is accesible only to
authorized users
Cvičení 5
Detekce mikroskopických struktur patogenů
Content is accesible only to
authorized users
Cvičení 6
Oddělení Plasmodiophoromycota, Oomycota a Zygomycota
Content is accesible only to
authorized users
Cvičení 7
Houby z oddělení Ascomycota – pododdělení Taphrinomycotina a Pezizomycotina
Content is accesible only to
authorized users
Cvičení 8
Houby z oddělení Ascomycota – pododdělení Pezizomycotina (syn. Ascomycotina)
Content is accesible only to
authorized users
Cvičení 9
Houby oddělení Deuteromycota
Content is accesible only to
authorized users
Cvičení 10
Houby stopkovýtrusé – oddělení Basidiomycota
Content is accesible only to
authorized users
Cvičení 11
Testování fungicidních látek v in vitro podmínkách
Content is accesible only to
authorized users