Studenti získají znalosti týkající se světelné, fluorescenční, konfokální, rastrovací, elektronové mikroskopie a analýzy obrazu. Teoretické znalosti povedou k nabytí těchto dovedností: příprava rychlých, roztlakových, mražených a trvalých preparátů z rostlinných buněk, pletiv a orgánů a jejich pozorování příslušnými mikroskopy, hodnocení pozorování a pořizování dokumentace (kreslení, fotodokumentace).
Cvičení 1
Fixace a převedení rostlinného materiálu do parafínu
Content is accesible only to
authorized users
Cvičení 2
Řezání na automatickém mikrotomu
Content is accesible only to
authorized users
Cvičení 3
Barvení trvalých preparátů
Content is accesible only to
authorized users
Cvičení 4
Stanovení viability pomocí fluorescenční mikroskopie
Content is accesible only to
authorized users
Cvičení 5
Transmisní elektronová mikroskopie
Content is accesible only to
authorized users
Cvičení 6
Rastrovací elektronová mikroskopie
Content is accesible only to
authorized users
Cvičení 7
Environmentální rastrovací elektronová mikroskopie
Content is accesible only to
authorized users