Úvod do fytochemie, historie, stručný přehled současného stavu, perspektivy. Přehled metod. Instrumentální metody chemické analýzy. Testování biologické aktivity. Extrakční, chromatografické a elektromigrační metody ve fytochemii. Identifikační metody (hmotnostní spektrometrie, nukleární magnetická resonance, molekulová spektroskopie) ve fytochemii. Spojené techniky (LC-MS, GC-MS, CZE-MS). Využití izotopů ve fytochemii. Příklady postupů kvalitativní a kvantitativní analýzy sekundárních metabolitů. Úvod do metabolomiky. Úvod do farmakognosie.
Evaluation:
Evaluation count: 1
View count: 27118
Webcasty
Video záznamy stylizovaných přednášek
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 1
Fytochemie - úvod
Number of items: 1
Some content is accessible only to
authorized users
STAG
Odkaz do informačního systému
Přednáška 2
Sekundární metabolity 1
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 3
Sekundární metabolity 2
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 4
Sekundární metabolity v potravinách
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 5
Fytochemická analýza 1
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 6
Fytochemická analýza 2
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 7
Fytochemická analýza 3 NMR (English version)
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 8
Úvod do metabolomiky
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 9
Fytoalexiny, elicitory SM s antimikrobiální aktivitou
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 10
Shrnutí přednáškového cyklu
Content is accesible only to
authorized users