Exkurze jsou zaměřeny na poznávání symptomů běžných onemocnění dřevin, planých, zemědělsky významných a okrasných rostlin v terénu; zásady sběru a zpracování materiálu; metody určování původců chorob; návštěva SRS.
Hodnocení:
Počet hodnotících: 1
Počet zobrazení: 626
Úvodní informace
Obecné informace a materiály ke stažení
Počet položek: 1
Některé položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
STAG
odkaz do studijní agendy
Exkurze 1
Botanická zahrada a skleníky MENDELU v Brně
Počet položek: 2
Některé položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Odkaz
Botanická zahrada a skleníky MENDELU ...
Exkurze 2
Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.
Počet položek: 2
Některé položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Odkaz
Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž
Exkurze 3
Arboeko Smržice
Počet položek: 2
Některé položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Odkaz
Arboeko Smržice
Exkurze 4
UKZUZ - Olomouc
Počet položek: 2
Některé položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Odkaz
Ústřední kontrolní a zkušební ústav z...
Exkurze 5
Agritec Šumperk, s.r.o.
Počet položek: 2
Některé položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Odkaz
Agritec Šumperk, s.r.o.
Exkurze 6
Symbiom s.r.o.
Počet položek: 2
Některé položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Odkaz
Symbiom s.r.o.
Exkurze 7
Arboretum Křtiny
Počet položek: 2
Některé položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Odkaz
Arboretum Křtiny
Exkurze 8
Arboretum MENDELU v Brně
Počet položek: 2
Některé položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Odkaz
Arboretum MENDELU v Brně
Exkurze 9
Chmelařský institut s.r.o., Žatec
Počet položek: 2
Některé položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Odkaz
Chmelařský institut, s.r.o.
Exkurze 10
VURV Praha-Ruzyně
Počet položek: 2
Některé položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Odkaz
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Exkurze 11
Skleník Fata Morgana při botanické zahradě v Praze
Počet položek: 2
Některé položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Odkaz
Skleník Fata Morgana při botanické za...
Exkurze 12
Květná zahrada Kroměříž
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Exkurze 13
CHKO Moravský Kras
Počet položek: 1
Některé položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Odkaz
Agentura ochrany přírody
Exkurze 14
Pěstírna hub Kojátky u Bučovic
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Exkurze 15
Průhonický park
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům