Exkurze jsou zaměřeny na poznávání symptomů běžných onemocnění dřevin, planých, zemědělsky významných a okrasných rostlin v terénu; zásady sběru a zpracování materiálu; metody určování původců chorob; návštěva SRS.
Evaluation:
Evaluation count: 1
View count: 684
Úvodní informace
Obecné informace a materiály ke stažení
Number of items: 1
Some content is accessible only to
authorized users
STAG
odkaz do studijní agendy
Exkurze 1
Botanická zahrada a skleníky MENDELU v Brně
Number of items: 2
Some content is accessible only to
authorized users
Odkaz
Botanická zahrada a skleníky MENDELU ...
Exkurze 2
Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.
Number of items: 2
Some content is accessible only to
authorized users
Odkaz
Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž
Exkurze 3
Arboeko Smržice
Number of items: 2
Some content is accessible only to
authorized users
Odkaz
Arboeko Smržice
Exkurze 4
UKZUZ - Olomouc
Number of items: 2
Some content is accessible only to
authorized users
Odkaz
Ústřední kontrolní a zkušební ústav z...
Exkurze 5
Agritec Šumperk, s.r.o.
Number of items: 2
Some content is accessible only to
authorized users
Odkaz
Agritec Šumperk, s.r.o.
Exkurze 6
Symbiom s.r.o.
Number of items: 2
Some content is accessible only to
authorized users
Odkaz
Symbiom s.r.o.
Exkurze 7
Arboretum Křtiny
Number of items: 2
Some content is accessible only to
authorized users
Odkaz
Arboretum Křtiny
Exkurze 8
Arboretum MENDELU v Brně
Number of items: 2
Some content is accessible only to
authorized users
Odkaz
Arboretum MENDELU v Brně
Exkurze 9
Chmelařský institut s.r.o., Žatec
Number of items: 2
Some content is accessible only to
authorized users
Odkaz
Chmelařský institut, s.r.o.
Exkurze 10
VURV Praha-Ruzyně
Number of items: 2
Some content is accessible only to
authorized users
Odkaz
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Exkurze 11
Skleník Fata Morgana při botanické zahradě v Praze
Number of items: 2
Some content is accessible only to
authorized users
Odkaz
Skleník Fata Morgana při botanické za...
Exkurze 12
Květná zahrada Kroměříž
Content is accesible only to
authorized users
Exkurze 13
CHKO Moravský Kras
Number of items: 1
Some content is accessible only to
authorized users
Odkaz
Agentura ochrany přírody
Exkurze 14
Pěstírna hub Kojátky u Bučovic
Content is accesible only to
authorized users
Exkurze 15
Průhonický park
Content is accesible only to
authorized users