Metabolická diverzita. Autotrofní, heterotrofní, chemotrofní, fototrofní aj. organismy. Role kyslíku v metabolismu. Aerobní, anaerobní, obligatorně aerobní a anaerobní organismy, fakultativně anaerobní organismy aj. Anabolismus a katabolismus. Termodynamika biologických systémů. Funkce enzymů při organizaci katabolických a anabolických cest. Metabolismus a jeho regulace. Amfibolické meziprodukty. Cyklus adenosintrifosfátu. Úloha nikotinamidových koenzymů při anabolických a katabolických pochodech. Experimentální metody studia metabolických drah. Metabolismus sacharidů. Metabolismus lipidů. Metabolismus proteinů. Metabolismus nukleotidů. Typy signálních molekul a mezibuněčných signalizací u eukaryot. Metabolismus hormonů a základní experimentální metody při studiu jejich účinku. Mechanismy přenosu signálu zprostředkované povrchovými receptory. Heterotrimerní transdukční G-proteiny a jejich funkce. Celistvost (integrace) metabolismu a jednosměrnost metabolických cest.
Evaluation:
Evaluation count: 0
View count: 325
Webcasty
Video záznamy stylizovaných přednášek
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 1
Biosyntéza nukleotidů
Number of items: 1
Some content is accessible only to
authorized users
STAG
Odkaz do studijní agendy školy
Přednáška 2
Biosyntéza aminokyselin
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 3
Energetický metabolismus
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 4
Enzymy – biokatalyzátory
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 5
Metabolismus glukosy, glykolýza, glukoneogeneze
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 6
Regulace glykolýzy a glukoneogeneze
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 7
Metabolismus glykogenu
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 8
Mechanismy enzymové katalýzy
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 9
Obrat proteinů a metabolismus aminokyselin
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 10
Oxidativní fosforylace
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 11
Membránové kanály a pumpy
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 12
Savčí energetický metabolismus
Content is accesible only to
authorized users
Tento portál byl vyvinut v rámci projektu Evropského sociálního fondu, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem "FytoChem - mezioborová integrace výuky zaměřená na rostlinnou biochemii a fytopatologii", reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0171.
Projekt realizuje Univerzita Palackého v Olomouci a Mendelova univerzita v Brně.
Mapa stránek