Předmět je zaměřen na problematiku bakterií v pitné vodě. Obsah: Baktérie a vodní prostředí, podmínky existence baktérií ve vodě, fyzikální a chemické faktory prostředí, základní zdroje výživy, metabolické procesy. Fyziologické skupiny baktérií, systém baktérií. Výskyt baktérií ve vodním prostředí, charakteristika baktérií ve vodě atmosférické,výskyt baktérií v povrchových vodách-tekoucích ,stojatých. Mikrobiologické vyšetření povrchové vody dle normy pro povrchovou vodu-zařazení vody do třídy čistoty. Charakteristika podzemních vod, pramenů,studní. Hodnocení pitné vody podle ČS normy pro pitnou vodu. Mikrobiologické vyšetření pitných vod-požadavky dle normy-indikátory obecného znečištění vody,fekálního znečištění a specifické mikrobiologické indikátory. Hygienicky významné baktérie ve vodě. Znečištění vody zemědělského typu-charakteristika řádu Myxobacterales a Cytophagales,způsoby kultivace a interpretace. Demonstrace vybraných vodních baktérií.
Hodnocení:
Počet hodnotících: 1
Počet zobrazení: 385
Webcasty
Video záznamy stylizovaných přednášek
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 1
Úvod do mikrobiologie vody
Počet položek: 1
Některé položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
STAG
Odkaz do informačního systému
Přednáška 2
Charakteristika a rozdělení mikroorganismů
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 3
Vztah mikroorganismů a prostředí
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 4
Mikrobiologické pracoviště
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 5
Podíl mikroorganismů na koloběhu prvků v přírodě
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 6
Identifikace mikroorganismů
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 7
Výskyt mikroorganismů ve vodním prostředí
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 8
Mikrobiologický rozbor vody 1
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 9
Mikrobiologický rozbor vody 2
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 10
Patogenní mikroorganismy přenášené vodou
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 11
Čistírna odpadních vod
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Tento portál byl vyvinut v rámci projektu Evropského sociálního fondu, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem "FytoChem - mezioborová integrace výuky zaměřená na rostlinnou biochemii a fytopatologii", reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0171.
Projekt realizuje Univerzita Palackého v Olomouci a Mendelova univerzita v Brně.
Mapa stránek