Předmět je zaměřen na problematiku bakterií v pitné vodě. Obsah: Baktérie a vodní prostředí, podmínky existence baktérií ve vodě, fyzikální a chemické faktory prostředí, základní zdroje výživy, metabolické procesy. Fyziologické skupiny baktérií, systém baktérií. Výskyt baktérií ve vodním prostředí, charakteristika baktérií ve vodě atmosférické,výskyt baktérií v povrchových vodách-tekoucích ,stojatých. Mikrobiologické vyšetření povrchové vody dle normy pro povrchovou vodu-zařazení vody do třídy čistoty. Charakteristika podzemních vod, pramenů,studní. Hodnocení pitné vody podle ČS normy pro pitnou vodu. Mikrobiologické vyšetření pitných vod-požadavky dle normy-indikátory obecného znečištění vody,fekálního znečištění a specifické mikrobiologické indikátory. Hygienicky významné baktérie ve vodě. Znečištění vody zemědělského typu-charakteristika řádu Myxobacterales a Cytophagales,způsoby kultivace a interpretace. Demonstrace vybraných vodních baktérií.
Evaluation:
Evaluation count: 1
View count: 602
Webcasty
Video záznamy stylizovaných přednášek
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 1
Úvod do mikrobiologie vody
Number of items: 1
Some content is accessible only to
authorized users
STAG
Odkaz do informačního systému
Přednáška 2
Charakteristika a rozdělení mikroorganismů
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 3
Vztah mikroorganismů a prostředí
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 4
Mikrobiologické pracoviště
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 5
Podíl mikroorganismů na koloběhu prvků v přírodě
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 6
Identifikace mikroorganismů
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 7
Výskyt mikroorganismů ve vodním prostředí
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 8
Mikrobiologický rozbor vody 1
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 9
Mikrobiologický rozbor vody 2
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 10
Patogenní mikroorganismy přenášené vodou
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 11
Čistírna odpadních vod
Content is accesible only to
authorized users
Tento portál byl vyvinut v rámci projektu Evropského sociálního fondu, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem "FytoChem - mezioborová integrace výuky zaměřená na rostlinnou biochemii a fytopatologii", reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0171.
Projekt realizuje Univerzita Palackého v Olomouci a Mendelova univerzita v Brně.
Mapa stránek