Ve cvičeních bude důraz kladen na praktické dovednosti studentů - přípravu biologických vzorků; práci s různými typy mikroskopů; aplikace analýzy obrazu v mikroskopii - práce se softwary ImageJ (Fuji), Cell (Olympus), Imaris (Bitplane) - jejich praktické využití v úkolech z morfologie a cytologie rostlin, fytopatologie.
Hodnocení:
Počet hodnotících: 0
Počet zobrazení: 506
Cvičení 1
Nepřímá dvojstupňová imunodetekce buněk kořenových meristémů bobu (Vicia faba) – první část
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Cvičení 2
Nepřímá dvojstupňová imunodetekce buněk kořenových meristémů bobu (Vicia faba) – druhá část
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Cvičení 3
Značení membránových organel v živých buňkách semenáčků Arabidopsis thaliana pomocí vybraných cytotrackerů
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Cvičení 4
Barvení chromatinu laktopropionovým orceinem u kořenových meristémů bobu (Vicia faba)
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Cvičení 5
Fixace, zalévání a řezání vzorků pro světelnou mikroskopii
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Cvičení 6
Mikroreliéfová metoda
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Cvičení 7
Barvení mikroorganismů pro světelnou mikroskopii
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Cvičení 8
Barvení mikroorganismů pro světelnou mikroskopii
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Cvičení 9
Dvoustupňová imunohistochemická lokalizace proteinů se sekundární protilátkou značenou zlatem s amplifikací stříbrem
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Cvičení 10
Histochemická lokalizace reaktivních forem kyslíku a DNA s využitím fluorochromů a konfokální mikroskopie
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Cvičení 11
Fluorescenční in situ hybridizace (FISH) rDNA na metafázních chromozomech čočky kuchyňské (Lens culinaris Medik.)
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Cvičení 12
Stanovení životnosti mikrospor pomocí fluorescein diacetátu (FDA) a 2,3,5 trifenyl-tetrazolium chlorid (TTC) u zástupců r. Cucurbita
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Cvičení 13
Barvení chromatinu kořenových meristémů čočky (Lens culinaris Medik.) Schiffovým reagens
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Cvičení 14
Diferenciální barvení chromatinu kořenových špiček čočky (Lens culinaris Medik.) metodou G-banding
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Tento portál byl vyvinut v rámci projektu Evropského sociálního fondu, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem "FytoChem - mezioborová integrace výuky zaměřená na rostlinnou biochemii a fytopatologii", reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0171.
Projekt realizuje Univerzita Palackého v Olomouci a Mendelova univerzita v Brně.
Mapa stránek