Studenti budou seznámeni a prakticky procvičeni s běžnými experimentálními metodami používanými při studiu reakcí rostlin na stresové podmínky. Jednotlivé úlohy cvičení zahrnují protokoly přípravy rostlinného materiálu a praktický design působení různých abiotických a stresových faktorů a přípravu vzorků rostlinných pletiv a extraktů pro následné analýzy spektrofotometrickými, fluorimetrickými, chromatografickými, elektroforetickými a histochemickými metodami: 1) Příprava testovaného materiálu a jeho ovlivnění působením stresového faktoru. Pěstování rostlin a jejich vystavení působení stresových faktorů, odběr rostlinného materiálu a jeho uchovávání. 2) Příprava protoplastů a buněčných kultur 3) Stanovení buněčné hustoty, životnosti, buněčné smrti a regenerace buněčné stěny při působení stresových faktorů. 4) Stanovení a lokalizace reaktivních forem kyslíku v rostlinách. 5) Stanovení produkce oxidu dusnatého a reaktivních forem dusíku v rostlinných extraktech 6) Lokalizace produkce oxidu dusnatého v rostlinných pletivech 7) Stanovení produktů peroxidace lipidů v rostlinných extraktech. 8) Stanovení celkové antioxidační kapacity v rostlinných extraktech. 9) Stanovení aktivity enzymů podílejících se na degradaci aktivních forem kyslíku (askorbátperoxidasa, glutathionperoxidasa, katalasa). 10) Stanovení izoenzymového zastoupení peroxidas nativní elektroforézou. 11) Stanovení aktivity fenylalaninamoniaklyasy. Lokalizace produkce fenolických látek ligninu v rostlinném pletivu. 12) Stanovení volných a vázaných fenolických látek v rostlinných extraktech. 13) Stanovení produkce volných a konjugovaných polyaminů metodou HPLC. 14) Stanovení nízkomolekulárních a proteinových S-nitrosothiolů v rostlinných extraktech.
Hodnocení:
Počet hodnotících: 0
Počet zobrazení: 820
Cvičení 1
Příprava protoplastů a buněčných kultur, buněčné hustoty, životnosti, buněčné smrti a regenerace buněčné stěny při působení stresových faktorů
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Cvičení 2
Stanovení reaktivních forem kyslíku v rostlinách
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Cvičení 3
Stanovení produktů peroxidace lipidů v rostlinných extraktech
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Cvičení 4
Stanovení nízkomolekulárních a proteinových S-nitrosothiolů v rostlinných extraktech
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Cvičení 5
Stanovení produkce oxidu dusnatého a reaktivních forem dusíku v rostlinných extraktech
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Cvičení 6
Stanovení aktivity fenylalaninamoniaklyasy. Stanovení volných a vázaných fenolických látek v rostlinných extraktech. Lokalizace produkce fenolických látek a ligninu v rostlinném pletivu
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Cvičení 7
Příprava rostlinného materiálu, jeho ovlivnění působením stresového faktoru, odběr rostlinného materiálu a jeho uchovávání
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Cvičení 8
Lokalizace produkce reaktivních forem kyslíku a dusíku v rostlinných pletivech s využitím fluorescenčních sond
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Cvičení 9
Imunohistochemická lokalizace S-nitrosoglutathionu a S-nitrosoglutathionreduktasy v rostlinných pletivech konfokální mikroskopií
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Cvičení 10
Stanovení aktivity enzymů podílejících se na degradaci aktivních forem kyslíku a dusíku
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Cvičení 11
Stanovení volných a konjugovaných polyaminů metodou HPLC
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Cvičení 12
Stanovení celkové antioxidační kapacity v rostlinných extraktech
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Cvičení 13
Izolace RNA a následná real-time PCR
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Tento portál byl vyvinut v rámci projektu Evropského sociálního fondu, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem "FytoChem - mezioborová integrace výuky zaměřená na rostlinnou biochemii a fytopatologii", reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0171.
Projekt realizuje Univerzita Palackého v Olomouci a Mendelova univerzita v Brně.
Mapa stránek