1. Úvod, původci chorob, průběh infekce, mechanismy rezistence rostlin 2. Významné osobnosti fytopatologie, choroby rostlin významné pro historii lidstva, trendy současného fytopatologického výzkumu ve světě 3. Interakce hostitel-patogen, mechanismy patogenity, mechanismy rezistence rostlin 4. Rozpoznání patogenu hostitelem, oxidační stres, signalizace ROS a RNS 5. Fytohormony, další signální a obranné látky. Indukovaná rezistence u rostlin (LAR, SAR, ISR, SIR, MIR) 6. Indukovaná rezistence historie výzkumu a využití v ochraně rostlin 7. Chemická ochrana rostlin preparáty, účinné látky, změny citlivosti v populacích houbových patogenů vůči fungicidům. Biologická ochrana - vliv aplikace živých organismů nebo jejich produktů na rezistenci rostlin vůči patogenům. Integrovaná ochrana plodin. 8. Symptomy chorob, patologická anatomie a cytologie rostlin 9. Fytopatometrie. Hodnocení četnosti výskytu choroby. Epidemiologie vliv podmínek prostředí na výskyt patogenů, meteorologie, předpovědní modely, dálkový průzkum Země. 10. Fenotypové a molekulární metody studia patogenní variability v populacích patogenů. Molekulární markery náchylnosti a rezistence, využití ve šlechtění. 11. Případová studie: Peronosporales "downy mildews" 12. Případová studie: Erysiphales "powdery mildews"
Hodnocení:
Počet hodnotících: 1
Počet zobrazení: 319
Webcasty a hry
Video záznamy přednášek a logické hry
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 1
Vymezení vědního oboru, definice choroby, přehled původců chorob
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 2
Choroby rostlin významné pro historii lidstva, významné osobnosti fytopatologie, trendy současného fytopatologického výzkumu ve světě
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 3
Mechanismy rezistence rostlin
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 4
Elicitory, strategie patogenů, RNOS
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 5
Fytohormony, obranné látky, indukovaná rezistence
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 6
Využití indukované rezistence v ochraně rostlin
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 7
Metody ochrany rostlin; Integrovaná ochrana rostlin
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 8
Patologická cytologie a anatomie rostlin
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 9
Fytopatometrie
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 10
Fenotypové, molekulární a proteinové metody studia patogenní variability v populacích patogenů
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 11
Padlí – houby řádu Erysiphales
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Tento portál byl vyvinut v rámci projektu Evropského sociálního fondu, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem "FytoChem - mezioborová integrace výuky zaměřená na rostlinnou biochemii a fytopatologii", reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0171.
Projekt realizuje Univerzita Palackého v Olomouci a Mendelova univerzita v Brně.
Mapa stránek