Předmět seznamuje studenta se stavbou organismu vyšších rostlin od buněčné úrovně až po úroveň celého organismu a s jejich fyziologickými funkcemi s důrazem na uplatnění teoretických poznatků v praktické činnosti. Student získá znalosti o stavbě rostlinného organismu na úrovni buněk, pletiv a orgánů, jejich funkcí a vzájemné souvislosti fyziologických procesů v celistvé rostlinně. V praktických cvičeních nabude tyto dovednosti: příprava preparátů pro mikroskopická pozorování, práce se světelným mikroskopem, ovládání laboratorních přístrojů pro sledování základních fyziologických procesů, zaznamenávání pozorování formou protokolů a jejich hodnocení, prezentace získaných výsledků.
Hodnocení:
Počet hodnotících: 0
Počet zobrazení: 476
Webcasty
Video záznamy stylizovaných přednášek
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 1
Úvod - Rostlinná buňka
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 2
Pletiva – úvod. Pletiva dělivá a krycí
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 3
Pletiva absorpční a vodivá. Příjem a vedení vody
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 4
Transport látek rostlinou. Minerální výživa
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 5
Výměna plynů
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 6
Energetický metabolismus. Fotosyntéza, dýchání
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 7
Kořen. Stonek
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 8
List, pupen
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 9
Květ, kvetení, fotoperiodismus
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 10
Růst a vývoj rostlin. Růstové regulátory
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Tento portál byl vyvinut v rámci projektu Evropského sociálního fondu, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem "FytoChem - mezioborová integrace výuky zaměřená na rostlinnou biochemii a fytopatologii", reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0171.
Projekt realizuje Univerzita Palackého v Olomouci a Mendelova univerzita v Brně.
Mapa stránek