Předmět seznamuje studenta se stavbou organismu vyšších rostlin od buněčné úrovně až po úroveň celého organismu a s jejich fyziologickými funkcemi s důrazem na uplatnění teoretických poznatků v praktické činnosti. Student získá znalosti o stavbě rostlinného organismu na úrovni buněk, pletiv a orgánů, jejich funkcí a vzájemné souvislosti fyziologických procesů v celistvé rostlinně. V praktických cvičeních nabude tyto dovednosti: příprava preparátů pro mikroskopická pozorování, práce se světelným mikroskopem, ovládání laboratorních přístrojů pro sledování základních fyziologických procesů, zaznamenávání pozorování formou protokolů a jejich hodnocení, prezentace získaných výsledků.
Evaluation:
Evaluation count: 0
View count: 24224
Webcasty
Video záznamy stylizovaných přednášek
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 1
Úvod - Rostlinná buňka
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 2
Pletiva – úvod. Pletiva dělivá a krycí
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 3
Pletiva absorpční a vodivá. Příjem a vedení vody
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 4
Transport látek rostlinou. Minerální výživa
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 5
Výměna plynů
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 6
Energetický metabolismus. Fotosyntéza, dýchání
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 7
Kořen. Stonek
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 8
List, pupen
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 9
Květ, kvetení, fotoperiodismus
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 10
Růst a vývoj rostlin. Růstové regulátory
Content is accesible only to
authorized users
Tento portál byl vyvinut v rámci projektu Evropského sociálního fondu, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem "FytoChem - mezioborová integrace výuky zaměřená na rostlinnou biochemii a fytopatologii", reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0171.
Projekt realizuje Univerzita Palackého v Olomouci a Mendelova univerzita v Brně.
Mapa stránek