Seznamuje studenta se stavbou rostlinného organismu od úrovně buněčné až po celý organismus. Student získá znalosti o struktuře buňky a pletiv, anatomické stavbě orgánů a jejich vzájemných interakcích v rámci celistvého rostlinného organismu, včetně pohlavního a nepohlavního rozmnožování. V praktických cvičeních nabude student tyto dovednosti: příprava preparátů pro mikroskopická pozorování, práce se světelným mikroskopem, dokumentace mikroskopických pozorování formou protokolu a jejich hodnocení, prezentace získaných výsledků.
Evaluation:
Evaluation count: 1
View count: 380
Webcasty
Video záznamy stylizovaných přednášek
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 1
Látkové složení organismů. Rostlinná buňka I
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 2
Rostlinná buňka II
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 3
Nauka o pletivech I
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 4
Nauka o pletivech II
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 5
Kořen
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 6
Stonek
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 7
Listy
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 8
Květ a květenství I
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 9
Květ a květenství II, Plody I
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 10
Plody II
Content is accesible only to
authorized users
Tento portál byl vyvinut v rámci projektu Evropského sociálního fondu, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem "FytoChem - mezioborová integrace výuky zaměřená na rostlinnou biochemii a fytopatologii", reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0171.
Projekt realizuje Univerzita Palackého v Olomouci a Mendelova univerzita v Brně.
Mapa stránek