Student získá soubor teoretických a faktických informací z oblasti fyzilogie rostlin. Zvláštní zřetel je věnován aktuálním tématům, jakými jsou fyziologii stresu a výklad jevů na molekulárně-biologické úrovni. Jakožto základ pro prohluboavání znalostí v dalších oborech (např. produktivita rostlin a faktory vnějšího prostředí). Získané znalosti studenti prakticky uplatní při plnění laboratorních úloh. Získané vědomosti patří k základním všeobecným znalostem v oborech biologického charakteru.
Evaluation:
Evaluation count: 7
View count: 2315
Webcasty
Video záznamy stylizovaných přednášek
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 1
Fyziologie a látkové složení rostlinné buňky
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 2
Vodní režim rostlin, příjem a transport látek
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 3
Minerální výživa rostlin
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 4
Bioenergetický metabolismus - fotosyntéza
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 5
Respirace a heterotrofní výživa
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 6
Sekundární metabolismus a fyziologie stresu
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 7
Růst a vývoj rostlin
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 8
Růstové regulátory a fytohormony
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 9
Korelace a regenerace v růstu rostlin
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 10
Reprodukce, ontogeneze a pohyby rostlin
Content is accesible only to
authorized users
Tento portál byl vyvinut v rámci projektu Evropského sociálního fondu, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem "FytoChem - mezioborová integrace výuky zaměřená na rostlinnou biochemii a fytopatologii", reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0171.
Projekt realizuje Univerzita Palackého v Olomouci a Mendelova univerzita v Brně.
Mapa stránek