Regulace na úrovni buňky a mezibuněčné komunikace. Typy signálních molekul a mezibuněčných signalizací u eukaryot. Metabolismus hormonů a základní experimentální metody při studiu jejich účinku. Mechanismy přenosu signálu zprostředkované povrchovými receptory. Heterotrimerní transdukční G-proteiny a jejich funkce. Super-rodina GTPas a jejich buněčné funkce. Receptorové tyrosin-specifické kinasy (RTK) a MAP kinasová signální dráha. Signalizace zprostředkovaná intracelulárními receptory, mechanismus účinku steroidních a thyreoidálních hormonů. Další signální dráhy, guanylylcyklasy a NO synthasa. Konvergence, divergence a crosstalk různých signálních drah. Adaptace cílových buněk, desensitizace receptorů. Receptorové nemoci, choroby spojené s poruchami přenosu signálu. Interakce různých hormonů při regulaci komplexních fyziologických dějů.
Hodnocení:
Počet hodnotících: 3
Počet zobrazení: 469
Webcasty
Video záznamy stylizovaných přednášek
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 1
Asimilace minerální výživy
Počet položek: 1
Některé položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
STAG
Odkaz do informačního systému
Přednáška 2
Metabolická dráha uhlíkatých sloučenin fotosyntézy. Calvin – Bensonův cyklus.
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 3
Centrální metabolické děje. Citrátový cyklus.
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 4
Lipidový metabolismus
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 5
Metabolická teorie biologie
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 6
Přenos signálů - buněčné receptory II
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 7
Přenos signálů - buněčné receptory I
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 8
Respirace. Glykolýza a pentosafosfátová dráha.
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 9
Přehled regulační strategie organismů.
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 10
Sekundární metabolity a obrana rostlin.
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 11
Světelná fáze fotosyntézy.
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 12
Transport rozpuštěných látek v rostlinných buněčných tekutinách.
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Tento portál byl vyvinut v rámci projektu Evropského sociálního fondu, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem "FytoChem - mezioborová integrace výuky zaměřená na rostlinnou biochemii a fytopatologii", reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0171.
Projekt realizuje Univerzita Palackého v Olomouci a Mendelova univerzita v Brně.
Mapa stránek