Student získá informace o přípravcích na OR a procesu registrace pesticidů, o základech fytofarmacie, fytofarmakologie, toxikologie a ekotoxikologie, mechanizačních prostředcích na OR a strojích na ošetřování rostlin během vegetace. Osvojí si dovednosti z oblasti odborné způsobilosti pro práci s pesticidy, stanovení vhodného způsobu ošetření pro konkrétní plodiny a stanoviště, dávky postřikovací kapaliny, testování postřikovačů a moření osiv.
Hodnocení:
Počet hodnotících: 0
Počet zobrazení: 449
Cvičení 1
Účinné látky jako základní složky přípravků na ochranu rostlin
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Cvičení 2
Testování účinnosti přípravků na ochranu rostlin – založení pokusu
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Cvičení 3
Testování účinnosti přípravků na ochranu rostlin - hodnocení účinnosti
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Cvičení 4
Přenesení výsledku hodnocení do návrhu etikety přípravku
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Cvičení 5
Informace o výskytu nebo možném vývoji rezistence a antirezistentní opatření
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Cvičení 6
Nomogram, schéma, výkonnostní parametry
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Cvičení 7
Trysky
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Cvičení 8
Měření velikosti kapek mikroskopickou metodou
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Cvičení 9
Rosiče – výpočet základních parametrů
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Cvičení 10
Kontrolní testování postřikovačů
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Tento portál byl vyvinut v rámci projektu Evropského sociálního fondu, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem "FytoChem - mezioborová integrace výuky zaměřená na rostlinnou biochemii a fytopatologii", reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0171.
Projekt realizuje Univerzita Palackého v Olomouci a Mendelova univerzita v Brně.
Mapa stránek