Úvod do fytochemie, historie, stručný přehled současného stavu, perspektivy. Přehled metod. Instrumentální metody chemické analýzy. Testování biologické aktivity. Extrakční, chromatografické a elektromigrační metody ve fytochemii. Identifikační metody (hmotnostní spektrometrie, nukleární magnetická resonance, molekulová spektroskopie) ve fytochemii. Spojené techniky (LC-MS, GC-MS, CZE-MS). Využití izotopů ve fytochemii. Příklady postupů kvalitativní a kvantitativní analýzy sekundárních metabolitů. Úvod do metabolomiky. Úvod do farmakognosie.
Hodnocení:
Počet hodnotících: 1
Počet zobrazení: 1006
Webcasty
Video záznamy stylizovaných přednášek
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 1
Fytochemie - úvod
Počet položek: 1
Některé položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
STAG
Odkaz do informačního systému
Přednáška 2
Sekundární metabolity 1
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 3
Sekundární metabolity 2
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 4
Sekundární metabolity v potravinách
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 5
Fytochemická analýza 1
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 6
Fytochemická analýza 2
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 7
Fytochemická analýza 3 NMR (English version)
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 8
Úvod do metabolomiky
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 9
Fytoalexiny, elicitory SM s antimikrobiální aktivitou
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Přednáška 10
Shrnutí přednáškového cyklu
Položky jsou dostupné
pouze přihlášeným uživatelům
Tento portál byl vyvinut v rámci projektu Evropského sociálního fondu, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem "FytoChem - mezioborová integrace výuky zaměřená na rostlinnou biochemii a fytopatologii", reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0171.
Projekt realizuje Univerzita Palackého v Olomouci a Mendelova univerzita v Brně.
Mapa stránek