Studenti budou seznámeni s mikroskopickými technikami a softwary pro zpracování obrazových dat. Principy, historie a nejmodernější aplikace světelné, fluorescenční a konfokální mikroskopie. Další zobrazovací techniky (mikroskopie elektronová, atomárních sil, tomografie). Základní principy přípravy mikroskopických preparátů pro různé mikroskopické metody, korelativní mikroskopie. Fotodokumentace a úpravy mikrofotografií pro publikační účely. Matematické metody při zpracování digitálních dat, analýza obrazu (úpravy histogramů, měření rozměrů, počítání objektů, 3D modely).
Evaluation:
Evaluation count: 1
View count: 899
Webcasty a hry
Video záznamy přednášek a logické hry
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 1
Mikroskopie ve službách člověka
Number of items: 1
Some content is accessible only to
authorized users
STAG
Odkaz do informačního systému
Přednáška 2
Světelná mikroskopie a její využití v biologii
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 3
Fluorescenční mikroskopie a její využití v biologii
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 4
Fluorescenční mikroskopie a příprava materiálů při studiu živých organismů
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 5
Konfokální mikroskopie
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 6
Elektronová mikroskopie
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 7
Skenovací elektronová mikroskopie
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 8
Transmisní elektronová mikroskopie
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 9
Rastrovací tunelová mikroskopie, Mikroskopie atomárních sil
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 10
Další zobrazovací metody a jejich kombinace
Content is accesible only to
authorized users
Přednáška 11
Zpracování obrazu
Content is accesible only to
authorized users
Tento portál byl vyvinut v rámci projektu Evropského sociálního fondu, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem "FytoChem - mezioborová integrace výuky zaměřená na rostlinnou biochemii a fytopatologii", reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0171.
Projekt realizuje Univerzita Palackého v Olomouci a Mendelova univerzita v Brně.
Mapa stránek