Cílem předmětu je vysvětlit úlohu hub a mykologie v středoevropském prostoru se zřetelem na aplikace v lesním hospodářství. Zároveň jsou předávány základní poznatky o houbách z biotechnologií, potravinářství a medicíny.
Cvičení 1
Příprava agarového média a izolace houbové kultury
Content is accesible only to
authorized users
Cvičení 2
Příprava tekutého kultivačního média a submerzní kultivace
Content is accesible only to
authorized users
Cvičení 3
PCR a agarózová elektroforéza
Content is accesible only to
authorized users