Filtr
nalezeno 25 záznamù
řadit
Předmět seznamuje studenta se stavbou organismu vyšších rostlin od buněčn...
Předmět seznámí studenty se stavbou organismu vyšších rostlin ...
Cílem předmětu je vysvětlit úlohu hub a mykologie v středoevropském prostoru...
Cílem předmětu je vysvětlit úlohu hub a mykologie v středoevropském prostoru...
Úvod do biotechnologie - historický přehled vývoje a použití biotechn...
Studenti budou seznámeni s praktickým fungováním tradičních i moderních biotechnologických výrob ...
Seznamuje studenta se stavbou rostlinného organismu od úrovně buněčné až po celý organismus. Stud...
Studenti budou seznámeni a prakticky procvičeni s běžnými experimentáln&iacu...
Znalosti: informace o přípravcích na OR a procesu registrace pesticidů, o zá...
Student získá informace o přípravcích na OR a procesu registrace pesticidů, o základech fytofarm...
Úvod do fytochemie, historie, stručný přehled současného stavu, perspektivy. Přehled metod. Instr...
1. Úvod, původci chorob, průběh infekce, mechanismy rezistence rostlin 2. Významn...
Student získá soubor teoretických a faktických informací z obl...
Ve cvičení z fytochemie se studenti seznámí s metodami izolace sekundá...
Regulace na úrovni buňky a mezibuněčné komunikace. Typy signálních molekul a mezibuněčných signal...
Předmět je zaměřen na problematiku bakterií v pitné vodě. Obsah: Baktérie a ...
Studenti získají znalosti týkající se světelné, fluores...
Studenti budou seznámeni s mikroskopickými technikami a softwary pro zpracová...
Ve cvičeních bude důraz kladen na praktické dovednosti studentů - přípravu b...
Metabolická diverzita. Autotrofní, heterotrofní, chemotrofní, fototro...
Znalosti: nejdůležitější choroby hlavních druhů ovocných dřevin, zele...
Znalosti: nejdůležitější choroby hlavních druhů ovocných dřevin, zele...
Cílem předmětu je seznámit studenty s fyziologickými procesy rostlin ve stre...
Rostlinná buňka - buněčná stěna, membránové organely (struktura, funk...
Exkurze jsou zaměřeny na poznávání symptomů běžných onemocnění dřevin, planých, zemědělsky význam...
Tento portál byl vyvinut v rámci projektu Evropského sociálního fondu, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem "FytoChem - mezioborová integrace výuky zaměřená na rostlinnou biochemii a fytopatologii", reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0171.
Projekt realizuje Univerzita Palackého v Olomouci a Mendelova univerzita v Brně.
Mapa stránek